הורוביץ משה

הורוביץ אסתר

הוץ אליעזר

הוכברג יוסף

הוימן רחל

הוימן צבי

הירשהויט מרים

הירשהויט עדה

הירשהויט בלה

היימן ראובן

היימן מרים

הורנשטיין בתיה
   
הרץ פרידה

הראל רחמים

הראל יוסף

הירשהויט שמואל