כהן גרטרוד

כהן גילה

כהן גדעון

כהן אליהו

כהן אחזיהו

כהן אורנה

כץ דב

כ"ץ יוסף

כהן רחל

כהן צילה

כהן נוח

כהן מורן
     
כץ נפתלי

כץ נעמי

כץ מרגוט