כהן גרטרוד

כהן גילה

כהן גדעון

כהן אליהו

כהן אחזיהו

כהן אורנה

כץ מרגוט

כץ דב

כ"ץ יוסף

כהן צילה

כהן נוח

כהן מורן
       
כץ נפתלי

כץ נעמי