קינן חייקה
Koren Pesia
קורן פסיה

קורן יוחאי

קורן גרשון

אריק קורן

קופל יעקב

קנדה ראובן

קמינסקה דבורה
Keller Gebhard
קלר גבהרד

קלינבורד רחל

קלינבורד משה

קינן

קרופינסקי טוביה

קרויגר סילבלי

שרה קפלן

קפלן יצחק

קפלן הסיה

קסטן יוסף מאיר
     
קרפ זאב

קרפ אסתר

קרפ אליעזר