קינן חייקה
Koren Pesia
קורן פסיה

קורן יוחאי

קורן גרשון

קורן אריק

קופל יעקב

קמינסקה דבורה
Keller Gebhard
קלר גבהארד

קלינבורד רחל

קלינבורד משה

קלוגר אלכס

קינן ישראל

קרויגר סילבלי

קפלן שרה

קפלן יצחק

קפלן הסיה

קסטן יוסף מאיר

קנדה ראובן
   
קרפ זאב

קרפ אסתר

קרפ אליעזר

קרופינסקי טוביה