קינן חייקה
Koren Pesia
קורן פסיה

קורן יוחאי

קורן גרשון

קורן אריק

קופל יעקב

קנדה ראובן

קמינסקה דבורה
Keller Gebhard
קלר גבהארד

קלינבורד רחל

קלינבורד משה

קינן ישראל

קרופינסקי טוביה

קרויגר סילבלי

שרה קפלן

קפלן יצחק

קפלן הסיה

קסטן יוסף מאיר
     
קרפ זאב

קרפ אסתר

קרפ אליעזר