לוי חנן

לוי חנה

לוזי יעקב

לוזי לאה

לבני זאב

לביא הלל

לוריא משה

לוריא יפה

לוריא בנימין

לוריא אלקה

לוריא אהובה

לויט שושנה

לייבוביץ יצחק

לייבוביץ גנסיה

לייבוביץ ירחמיאל

לייבוביץ יהודה

לייבוביץ גולדה

לוריא קיסיה

לרנר ישראל

לרנר טובה

לרנר חנן

לרנר בובה

למפרט ינטה

ליפקוביץ מרים