אתרי הנצחה בקיבוץ ובסביבתו:

אנדרטה לשואה לזכר בני משפחות של חברינו שנספו בשואה.

האנדרטה ממוקמת בבית הקברות של הקיבוץ.

האנדרטה עוצבה על ידי אברהמיק חזן, בן אשדות יעקב איחוד.


דרך אבנר

האתר נמצא 500 מטר מזרחית לשער המזרחי של הקיבוץ.אנדרטת המרגמה שם מונצחים כל חברי ובני הקיבוץ שנפלו במערכות ישראל.

האנדרטה עוצבה על ידי האדריכל ויטוריו קורינלדי המסביר אודותיה כאן


אנדרטת העגלה לזכר ארבעה חברים שעלו על מוקש בשדות המשק במלחמת ההתשה.

האנדרטה ממוקמת 200 מטר דרומית לשער הדרומי של הקיבוץ.


האנדרטה לזכר חגי ענבי שעלה על מוקש בשדה בדושן במלחמת ההתשה.

ממוקמת בחות דושן, בין צמח לבית שאן.


אנדרטה לזכר הנופלים במערכות ישראל באשדות יעקב מאוחד.


גבעת הפרחים שנקטפו לזכר שבע הבנות שנרצחו ב-13 למרץ 1997.

האתר נמצא ב"אי השלום" באתר נהריים ההיסטורי.