קיבוץ אשדות יעקב איחוד - אלבום מחזורי בנים

מחזור י

תשי"ז

1957