קיבוץ אשדות יעקב איחוד - אלבום מחזורי בנים

מחזור כ"ו

תשל"ה

1976