קיבוץ אשדות יעקב איחוד - אלבום מחזורי בנים

מחזור נ"א

תשס"ד

2004