קיבוץ אשדות יעקב איחוד - אלבום מחזורי בנים

מחזור ט

תשט"ז

1956