גולני עטרה

גולדשמיד ז'ניה

גולדשמיד ברוך

גולדברג צבי

גולדברג פרידה

גוטמן מלכה

גל עמוס

גכמן כרמלה

גור משה

גור יוחאי

גור אסתר

גולני שמחה

גמורמן מנחם

גלעד צילה

גלעד יעקב

גלי שרה

גלי מרדכי

גלי יובל

גפני מרים

גפני מירהלה

גפני ינון

גפני חייצ'ו

גפני דב

גפני אברהם

גת יהודית

גת בנימין

גרשטנבליט רמי

גרינמן ישעיהו

גרינבאום יוחקה

גרושקה חיים