הורוביץ משה

הורוביץ אסתר

הוץ אליעזר

הוכברג יוסף

הוימן רחל

הוימן צבי

הירשהויט מרים

הירשהויט בלה

היימן ראובן

היימן מרים

היימן אפריים

הורנשטיין בתיה

הרץ פרידה

הראל שרה

הראל רחמים

הראל יוסף

הירשהויט שמואל

הירשהויט עדה