פז יפה

פונדק צילה

פונדק מנחם

פונדק ישעיהו

פודלוצקי פרידה

ר' פודלוצקי פישל

פלג זלמן

פלג דני

פלג אוריאל

פייקוב סנדר

פייקוב יפה

פז צבי

פליסוסר יורם

פלדמן עבריה

פלדמן זוסיה

פלדמן הניה

פלג מרים

פלג טל

פרצי'ק נילי

פרצ'יק דוד

פס סופיה

ר' פס מרדכי

פנר אריה

פנצ'סניקוב מיכל
         
פרצ'יק שרה