יעקובסון שולמית

יעקובסון חיים

יעקובסון ברוך

יעקובסון אסתר

יעקבי משה

יעקב יוסף
         
יפה מנחם