שיפר אורי

שיפר נחום

שיפר זהבה

שטיינברג דייויד
Shkhori Ran
שחורי רן
Schwartz Yekhiel
שוורץ יחיאל

שניפר אבילשום

שמרון שאול

שמרון טובה

שמרון אליהו

שמיר משה

שמיר אלקה

שפירא דינה

שפירא איילה

שפירא אורי

שניפר שמעון

שניפר רבקה

שניפר חנה

שקד רפאל

שקד הינדה

שץ קלמן

שץ מאשה

שפירא חיים

שפירא הרצל
 
שרעבי אפרים

שריקי שלמה

שרון שמעון

שרון יענקלה

שרון גיטה