רימלנד אבא

רוזנפלדר מינה

רוזנבאום שמעון

רודניק דוד

ראובני חנוך

ראובני חוה

רפאלוב רותי

רפאלוב חנוכה

רמשניצקי ברוריה

ריקליס רבקה

ריקליס אברהם

רימלנד מרים
         
רפופורט רוזה