כהן גרטרוד

כהן גילה

כהן גדעון

כהן אליהו

כהן אחזיהו

כהן אורנה

כ"ץ יוסף

כהן רחל

כהן ראובן

כהן צילה

כהן נוח

כהן מורן
   
כץ נפתלי

כץ נעמי

כץ מרגוט

כץ דב