ויכה שרה

ויכה אליהו

וולשובר רחל

וולשובר יעקב

וולודרסקי שושנה

וולודרסקי שמעון

וסרמן לילי

וירושבסקי אסתר

ויסברג יהודה

ויסבליט ציפורה

ויסבליט זלמן

וינשטוק אריה

וקנין שמעון

וקנין מתן

וקנין חנה

וקנין גל

ועקנין יעקב

וסרמן משה
     
ורוצלבסקי גולדה

ורדי חיים

ורדי אסתר