דיצה קורן

רישום של אריק קורן משנת 1952


דיצה קורן סביב 1948
רפרודוקציה של מתי עמלי

 
 
ו ה ד ג ב א
ל כ י ט ח ז
צ פ ע ס נ מ
    ת ש ר ק